Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Принципи Стратегії

Стратегія базується на таких принципах:
- відкритість та прозорість процесів розроблення, реалізації та моніторингу Стратегії для максимального залучення усіх заінтересованих сторін, доступ до інформації про ці процеси;
- спрямованість Стратегії на інтереси всього суспільства;
- рівність, що передбачає рівність можливостей, рівність доступу до можливостей, рівноцінність результатів;
- недискримінація, що полягає у однакових для всіх прав і свобод без обмежень;
- зобов’язання держави щодо поваги, захисту і виконання права;
- конкретність, що забезпечує однакове розуміння усіма учасниками реалізації та моніторингу Стратегії змісту стратегічних цілей;
- досяжність та вимірюваність стратегічних цілей, що забезпечує реалістичність їх досягнення визначеним ресурсом та у встановлені строки, наявність механізмів оцінки стану їх досягнення.
Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація