Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення права на життя

Життя людини є найвищою цінністю. У сучасних умовах обов’язок держави щодо захисту життя людини та забезпечення права кожного захищати своє життя і життя інших людей від протиправних посягань набуває особливого змісту.

Стратегічна мета
Забезпечення належних гарантій протидії посяганням на життя, усунення загроз життю людини, наявність правових засобів захисту та механізму ефективного розслідування порушень права на життя.

Очікувані результати:
- здійснено реформування кримінальної юстиції та органів правопорядку;
- створено ефективну систему, спрямовану на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, їх попередження, припинення та покарання за такі діяння.
Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація