Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення свободи вираження поглядів та доступу до інформації

Законодавство України про інформацію не відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних відносин. Відсутні гарантії незалежності засобів масової інформації, неналежний рівень захисту журналістів, відсутні гарантії доступу до мережі Інтернет, неналежне забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації.

 

Стратегічна мета:

Безперешкодний обіг інформації у суспільстві, забезпечення свободи засобів масової

інформації та захисту прав журналістів відповідно до міжнародних стандартів.

 

Очікувані результати:

-прозорість відносин власності і джерел фінансування засобів масової інформації;

-          належне функціонування суспільного мовлення;

-          відсутні державні та комунальні ЗМІ;

-       забезпечено ефективний  позасудовий  механізм реалізації  права на доступ до публічної інформації;

-          забезпечено систему гарантій доступу населення до мережі Інтернет.  

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація