Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення права на вибори та референдум

Зміни, що вносилися до виборчого законодавства України, не носили системного та комплексного характеру і не забезпечували приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

Відсутнє законодавче регулювання порядку проведення місцевих референдумів та потребує удосконалення законодавство про всеукраїнський референдум.

 

Стратегічна мета:

Забезпечення дотримання  права громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, з урахуванням міжнародних стандартів проведення виборів та референдумів, створення умов для ефективного представництва інтересів виборців та територіальних громад.

 

Очікувані результати:

-       забезпечено комплексне  та системне  вдосконалення законодавства України про вибори з урахуванням зауважень та рекомендацій, наданих міжнародними експертами за результатами спостереження за виборчим процесом, думки громадськості  та нових політичних реалій;

-       вдосконалено законодавство про всеукраїнський референдум та законодавчо врегулювано порядок проведення місцевих референдумів з урахуванням міжнародних стандартів проведення референдумів;

-забезпечено  прозорість   системи фінансування політичних партій та виборчих кампаній з урахуванням рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO).

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація