Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення прав національних меншин та корінних народів

Законодавство у сфері національних меншин потребує удосконалення та приведення у відповідність до міжнародних норм, відсутнє законодавство про корінні народи.

 

Стратегічна мета:

Створено ефективну систему забезпечення та захисту національних меншин та корінних народів, підтримуються, розвиваються толерантні міжнаціональні відносини в українському суспільстві.

 

Очікувані результати:

-створено ефективний механізм забезпечення та захисту прав національних меншин, корінних народів;

-проводиться політика міжнаціональної толерантності.

Рекомендувати цей матеріал
коментарі: 1 
19.12.2014 | editor

Ю.Тищенко УНЦПД (11.12.2014)
Забезпечення реалізації прав національних меншин, корінних народів


Захист існування та самобутності національних меншин, корінних народів, етнічних меншин, створення умов для розвитку самобутності, реалізації фундаментальних та компенсаторних прав (мовні права, право на освіту, право на інформацію рідною мовою, право на культурний розвиток, право на вільну взаємодію,
право на економічний розвиток, участь в ухваленні рішень) є обов’язком держави, яка слідує міжнародним стандартам в сфері захисту прав людини. Сьогодні законодавство в сфері захисту національних меншин, корінних народів та прав осіб. Які до них належать є застарілим та декларативним. Існують національні меншини та етнічні спільноти, зокрема Рома, які потребують додаткових заходів підтримки для досягнення дійсної рівності та недискримінації. Залишаються проблеми стосовно захисту прав осіб, що належать до корінних народів, вдосконалення законодавства та механізміd його реалізації відповідно до стандартів РЄ, ООН, рекомендацій ОБСЕ

Мета: Захист національних меншин, корінних народів та прав і свобод осіб, які
належать до цих меншин відповідно до Конституції України, міжнародних стандартів в сфері захисту прав меншин, створення умов для діалогу, інтеграції та взаємодії в рамках української політичної нації.

Завдання:
1. Забезпечення рівноправності та тісної взаємодії національних меншин, корінних народів України та громадян, які до них належать, утворення атмосфери толерантності, довіри й поваги у взаєминах між ними, інтеграції та взаємодії
2. Вдосконалення законодавства в сфері захисту національних меншин, корінних народів відповідно до о Конституції України, міжнародних стандартів в сфері щодо реалізації фундаментальних та компенсаторних прав
3. Врегулювання правового статусу корінних народів.
4. Реалізація заходів посиленої підтримки стосовно національних меншин, які цього потребують, зокрема Рома, кримських татар
5. Вживання заходів проти ксенофобії та расизму шляхом вдосконалення законодавства, проведення просвітницьких та комунікативних заходів
6. Захист громадян від дискримінації за етнічною, мовною, расовою, конфесійною ознаками, від проявів ксенофобії, расової та релігійної нетерпимості, зокрема, шляхом вдосконалення відповідної законодавчої бази, та її неухильного застосування
7. Створення умов для заохочення представників національних меншин, корінних народів до участі в прийнятті органами державної влади і місцевого самоврядування рішень, що стосуються питань їх економічного, соціального і культурного розвитку.
8. Забезпечення умов для вивчення громадянами України, які належать до національних меншин та корінних народів, їхніх рідних мов, історії, культури, а також для навчання рідною мовою національних меншин.
9. Збереження історичної спадщини, виховання поваги до культури, історії, мови, національних звичаїв, традицій та обрядів різних етнічних спільнот, а також до надбань світової цивілізації.Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

X 

забув пароль

реєстрація