Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення права на працю та соціальний захист

Держава не в повній мірі забезпечує реалізацію прав громадян на працю та зайнятість.

Діюча система соціального забезпечення, що включає пенсії, допомогу тим, хто працює (при тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах та ін.), допомогу по безробіттю не є ефективною та такою, що відповідає економічним можливостям держави.

 

Стратегічна мета: 

Створення можливостей для гідного рівня життя.

 

Очікувані результати:

-       створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави;

-       наявність альтернативних державним джерел фінансування системи соціального захисту;

-       соціальна допомога є адресною;

-       безпечні та здорові умови праці;

-       захищеність прав працюючих, безперешкодне створення та діяльність об'єднань працюючих;

-       вжито заходів для посилення соціальної відповідальності бізнесу та заохочення корпоративної соціальної відповідальності.

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація