Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення права на охорону здоров’я

За станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих рейтингових місць у європейському регіоні.

 

Стратегічна мета:

Рівний доступ та своєчасність отримання якісної медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань.

          

Очікувані результати:

-                   забезпечено відповідність медичної інфраструктури потребам територіальної громади;

-                    визначено гарантований  обсяг  медичної допомоги, що надається за рахунок бюджетних коштів на безоплатній основі;

-                   забезпечено захист прав пацієнтів;

-                   забезпечено доступ до отримання медичної допомоги вразливих верств населення, зокрема, бездомних, осіб - шукачів притулку, ромів, тощо;

-                   створено рівний доступ до якісної медико-соціальної допомоги хворим на наркозалежність, ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та інші соціально небезпечні хвороби. 

Рекомендувати цей матеріал
коментарі: 1 
23.02.2015 | Andrii Rochanskii

Пропозиції Андрія Роханського,
члена Консультативної ради при Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини
до проекту Національної стратегії у сфері прав людини
(у редакції від 15.12.2014)
член Робочої групи МЮ

До розділу «14.Забезпечення права на охорону здоров’я».

Викласти Стратегічну мету і Очікувані результати у такій редакції:

«Стратегічна мета
Реалізація права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
Очікуванні результати:
1. Вжито заходів щодо запобігання порушення права на життя у зв’язку з відсутністю медичних послуг в системі охорони здоров’я, з урахуванням економічного розвитку держави.
2. Забезпечено право на протидію катуванню, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, які викликані порушенням доступу до певних видів медичних послуг, зокрема паліативної допомоги.
3. Гарантовано доступ до закладів охорони здоров’я, медичних товарів і послуг, які відповідають розробленим стандартам та клінічним протоколам, особливо для вразливих груп населення.
4. Розвиток системи охорони здоров’я відбувся на підґрунті принципів біоетики (поінформована згода, конфіденційність) та з урахуванням потреб меншин, спільнот, вразливих груп населення.
5. Встановлено систему контролю якості медичних послуг, лікарських засобів та товарів медичного призначення, яка базується на досягненнях доказової медицини.»

Обґрунтування:
1. Вперше у законодавстві України буде використано поняття "найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я", так, як це формулює Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, та відповідний Комітет ООН.
2. Вперше у законодавстві України - та й мабуть в міжнародній системі права - право на життя буде розглянуто як право, яке забезпечується й системою охорони здоров’я держави.
Приклад: доступ до життєво необхідних ліків представників вразливих груп (орфанні захворювання, замісна підтримувальна терапія).
3. Також вперше у законодавстві України - та й мабуть в міжнародній системі права - порушення ст.3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод «Заборона катування» буде розглянуто як право, яке забезпечується й системою охорони здоров’я держави.
Приклад: відмову в наданні адекватних знеболюючих засобів пацієнтам, які потерпають від больового синдрому, можна розглядати як катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження з хворою особою (паліативні хворі).
4. Пункт 3 імплементує положення пункту (а) General Comment 14 by Committee on Economic, Social and Cultural Rights (див вище).
5. Пункт 4 здійснює принцип «Прийнятості» медичних послуг з погляду етики (згода, конфіденційність), зважаючи на потреби окремих осіб,меншин і спільнот, уразливих верств населення.
6. Пункт 5 реалізує важливу складову медичних послуг, а саме принцип «Якості» у розумінні General Comment 14 by Committee on Economic, Socialand Cultural Rights.

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

X 

забув пароль

реєстрація