Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Забезпечення права на освіту

 

Неналежний рівень доступу до освіти, якості та конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.

 

Стратегічна мета:  

Ефективна система забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості.

                                                                                                                               

Очікуванні результати:

-     мережа дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів освіти відповідає потребам територіальної громади;

-     відповідність змісту  освіти потребам наявного та прогнозованого ринку праці;

-     навчання впродовж життя;

-     реалізація рівних прав людини на освіту, без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності, національності, соціального і майнового стану, місця  проживання  та  інших ознак.

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація