Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Стратегічний напрямок: Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

Загальний рівень правових знань є незадовільним, через невідповідність потребам суспільства існуючих національних програм правової освіти.  Низька обізнаність осіб уповноважених на виконання  функцій держави, про міжнародні стандарти у сфері прав людини призводить до ігнорування цих прав та порушення принципу верховенства права у їх діяльності.

 

Стратегічна мета:

Забезпечити можливість  кожної людини мати доступ до інформації та отримання знань про права, основоположні свободи і обов’язки, механізми  їх реалізації і захисту.

 

Очікувані результати:

- у співпраці з неурядовими та міжнародними організаціями розробити та затвердити загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини, що містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання;

- запровадити до навчальних програм для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів міжнародні стандарти з освіти та навчання у сфері прав людини;

- включити питання стандартів прав людини до вимог професійного рівня осіб, діяльність, яких пов’язана із правотворенням та правозастосуванням;

- регулярно та системно проводиться просвітницька робота у суспільстві з теми прав людини.

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація