Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року

Реалізація, моніторинг та контроль за імплементацією Стратегії

1. Імплементація Стратегії забезпечується спільними діями державних органів, інститутів громадянського суспільства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за підтримки ООН, Ради Європи,  ОБСЕ та інших міжнародних організацій на усіх етапах розроблення плану дій, реалізації, моніторингу та контролю.

2. Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня затвердження цієї Стратегії розробляє план дій, який передбачає перелік заходів, строків їх виконання, обсягів і джерел фінансування, відповідальних виконавців та партнерів із реалізації заходів, очікуваних результатів, індикаторів виконання заходів. 3. Для моніторингу реалізації Стратегії Президентом України, Кабінетом Міністрів України можуть утворюватись відповідні допоміжні органи, до складу яких за згодою можуть залучатись представники державних органів, інститутів громадянського суспільства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних організацій, народні депутати України, науковці та інші фахівці.4. Моніторинг  реалізації Стратегії здійснюється шляхом проведення у Верховній Раді України  парламентських слухань за результатами яких на пленарному засіданні приймається постанова Верховної Ради України, якою схвалюються відповідні рекомендації.

5. Контроль за реалізацією Стратегії та планів дій здійснюється відповідно до наявних національних та міжнародних механізмів.

6. Оцінка ефективності реалізації  Стратегії  ґрунтуватиметься  на  результатах  виконання  плану дій , позиції України  у  міжнародних  рейтингах,   результатах моніторингу України з боку міжнародних організацій, соціологічних дослідженнях, опитуваннях громадської думки.  

Рекомендувати цей матеріал
X 

забув пароль

реєстрація