Архів › Всі матеріали, які формувалися у процесі розроблення Національної стратегії та Плану дій › Обговорення стратегії › Проект 15 грудня 2014 року
| vita_abazid@mail.ru

ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ

Ім´я, прізвище:
Кіщак Юрій Іванович
Зворотний E-mail:
yuriy.kischak@mail.ru
Текст листа:
За нашим розумінням до Національної стратегії в сфері прав людини треба долучити право громадян на звернення (Відповідно до ст. 40 Конституції України та Закону України "Про звернення громадян"). Виходячи з цього можуть бути віднесені наступні його характеристики і риси: а) право громадян на звернення має ґрунтуватися на розумінні суспільною правосвідомістю ідеї права як міри свободи, справедливості і формальної рівноваги; б) право громадян на звернення має базуватися на правових джерелах, які отримують витоки із природного права, визнаних цивілізованим світом стандартів прав і свобод людини; в) право громадян на звернення – це легітимний порядок у правовій сфері, тобто фактичний (реально існуючий) етап впорядкованості правової життєдіяльності суспільства, який визнається і підтримується громадянським суспільством; г) право громадян на звернення – це легальний порядок у правовій сфері, який завдяки суспільній свідомості та інституціям громадянського суспільства (в першу чергу, незалежних і неупереджених засобів масової інформації) функціонує, відновлюється і розвивається як стан відкритого, прозорого правового буття; д) право громадян на звернення формується силою суспільної свідомості та самоорганізації і підтримується системою інституцій громадянського суспільства, що сприяє розкриттю його потенціалу, відновленню порушених прав в економічній і моральних сферах; є) право громадян на звернення забезпечується необхідним і достатнім функціонуванням владно-зобов’язуючих механізмів, які діють в рамках права, на основі права та у правовий спосіб і правовим засобами.
20.12.2014 14:11:44
Рекомендувати цей матеріал
коментарі: 4 
19.12.2014 | editor

М.Щербатюк УГСПЛ (09.12.2014)
Щодо права власності

1) Створити прозору й ефективно працюючу систему державної реєстрації прав на нерухоме майно.
2) Удосконалити захист прав власників земельних ділянок, створити механізми протидії силовому захопленню цих земель, прийняти законодавчі акти, які б урегулювали основні аспекти функціонування ринку землі.
3) Забезпечити існування ефективного судового захисту прав власників і, зокрема, здійснити заходи щодо вирішення проблеми невиконання рішень національних судів, що захищають власність, у тому числі вдосконалити судовий контроль за виконанням рішень судів, а також припинити дію мораторіїв щодо примусового продажу майна державних підприємств. Крім того, забезпечити якнайшвидшу реалізацію положень ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і виділення достатніх фінансових ресурсів на його виконання.
4) Удосконалити систему контролю за дотриманням законодавства під час процедури приватизації земельних ділянок та сприяти прозорості таких процедур.
5) Поетапно зняти мораторій на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Сприяти прийняттю Закону «Про ринок земель».
6) Удосконалити механізм зміни цільового призначення земельних ділянок та встановити чіткі критерії, за допомогою яких визначатимуться можливості або обмеження у використанні земельної ділянки.
7) Сприяти прозорості і спрощенню процедур здійснення будівництва житла, а також забезпечити дотримання прав інвесторів у цій сфері.
8) Здійснити врегулювання проблеми вилучення земель і житла з мотивів суспільної необхідності в чіткій відповідності до Конституції і взятих Україною на себе міжнародних зобов'язань.
9) Здійснити заходи щодо недопущення порушень прав власності з боку органів внутрішніх справ.
10) Вдосконалити процедуру відшкодування щодо майна наданого ЗСУ під час мобілізації.

06.01.2015 | Andrew Rakhan

Получил ссылку на сайт Стратегии http://hro.org.ua/project_15_12_14/
Я обнаружил, что вариант от 15 грудня 2014 изменился в разделе Право на охорону здоров’я и вернулся к самому первому варианту - не соответствует варианту от 12 грудня 2014 и не учитывает наши предложения. С чем это связано?

12.01.2015 | editor

Ім´я, прізвище:
Виктория Абазид
Зворотний E-mail:
vita_abazid@mail.ru
Текст листа:
Здравствуйте. Прошу вас внести до" проекту Національної стратегії у сфері прав людини" пункт про присвоение юридического статуса для оказания правовой и социальной помощи на местах людям ,которых эвакуировали из Сирии в результате потери жилья,работы,из-за угрозы жизни по причине военных действий с 2011года и по сей день.Так же как и переселенцы с Востока Украины моя многодетная семья на грани выживания уже третий год.Муж сириец уже третий год оформляет свои документы,не имея возможности работать.В центре соцзащиты и центре занятости нам отказывают при каждом обращении потому что мы идем на общих основаниях,без учета условий в которых мы оказались не по собственной воле,а из-за тех же военных действий в Сирии,как на Востоке УКраины.Мы не можем подать на право беженства в европейские государства,как другие сирийцы,потому что я и мои дети (21,18,15,4 года) являемся гражданами Украины и наше государство должно учитывать причину! утраты дома,работы и смену места жительства,как это делается сейчас на примере переселцев с Крыма и Востока Украины.Мы люди-невидимки для всех чиновников всех рангов.Я обращалась с обращениями во все инстанции от местного самоуправления,до минестерств и ведомств разного профиля,президента Украины в письменной форме.И нигде нам помочь не могут из-за отсутствия официального статуса.Положение семьи критическое из-за всеобщего безразличия и беспомощности законодательства в нашем случае.Защитите наши права по примеру европейских государств.Дайте нашим детям надежду на будущее и веру в силу государства по защите своих граждан где бы они не находились и в каких бы сложных условиях не оказались.

23.02.2015 | V.Yavorskiy

Завдання: Забезпечити свободу совісті та релігії

Опис:
1) Слід привести українське законодавство у відповідність до вимог статей 9 та 11 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у світлі судової практики Європейського суду з прав людини. При цьому доцільно використовувати Керівні принципи для аналізу законодавства стосовно релігії чи віри, схвалені Парламентською асамблеєю ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 році
2) Розробити та прийняти закон про повернення культового майна церквам
3) Внести зміни до законодавства з метою розширення підстав для проходження альтернативної (невійськової) служби, зокрема, передбачити можливість її проходження не тільки за релігійними, але й за іншими переконаннями.
4) Скасувати процедуру офіційного погодження діяльності іноземців щодо проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи здійснення іншої канонічної діяльності з відповідним органом державної влади (частина четверта статті 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»). Запрошення легалізованої релігійної організації, віровчення якої пройшло державну експертизу, повинно бути достатньою підставою для здійснення такої діяльності іноземцем в Україні.

Щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

X 

забув пароль

реєстрація