Ми у соціальних мережах
Національна стратегія у сфері прав людини › Контактні дані виконавців та моніторів
21.07.2016

 

Шановні колеги, у даному Розділі міститься контактна інформація станом на 05 лютого 2018 року в:

1) моніторів - учасників громадської Платформи, які подали необхідну інформацію;

2) ЦОВВ - безпосередніх виконавців пунктів Плану дій або контактних осіб, які будуть перенапрявляти на відповідних виконавців.

Інформація буде оновлюватися відповідно до нових надходжень.

Забезпечення права на життя

Консультативна місія ЄС

 

Човган Вадим

vadym.chovgan@euam-ukraine.eu

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Асоціація УМДПЛ

Перникоза Сергій

s.pernykoza@gmail.com

Іван Юрчик

ivan.yurchik@gmail.com

Експертний центр з прав людини

 

Бєлоусов Юрій

belousov.yuriy@gmail.com

Центр інформації про права людини

Тарасова Маргарита

mt@humanrights.org.ua

Харківський інститут стратегічних досліджень

 

Кобзін Дени

Denys.kobzin@gmail.com

Консультативна місія ЄС

 

Човган Вадим

vadym.chovgan@euam-ukraine.eu

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

 

Гатіятулін Олександр

o.gatiiatullin@network.org.ua

Дружиніна Олена

a.druzhynina@network.org.ua

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

Асоціація УМДПЛ

Перникоза Сергій

s.pernykoza@gmail.com

Іван Юрчик

ivan.yurchik@gmail.com

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Фундація правової допомоги

 

Сіома Микола

sioma.kola@gmail.com

Консультативна місія ЄС

 

Човган Вадим

vadym.chovgan@euam-ukraine.eu

Забезпечення права на справедливий суд

Фундація правової допомоги

 

Сіома Микола

sioma.kola@gmail.com

ГО "Центр демократичних інституцій"

Закревський Андрій

a.zakrevskyi@gmail.com

ГО "Громадський рух "Стопхаб"

 

Брель Олександр

stophab@ukr.net

Забезпечення права на приватність

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості

Платформа прав людини

Бурмагін Олександр

ukr.medias@gmail.com

Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань

Асоціація УМДПЛ

Каменєв Михайло

kameniev@gmail.com

Баглай Сергій

Український незалежний центр політичних досліджень

Гелетій Марія

Mariya.heletiy@gmail.com

Консультативна місія ЄС

Гушулей Володимир

Volodymyr.gushuley@euam-ukraine.eu

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Мойса Богдан

b.moysa@helsinki.org.ua

ГО "Громадський рух "Стопхаб"

 

Брель Олександр

stophab@ukr.net

IFES

 

Пашкова Надія

npashkova@ifes.org 

 

Забезпечення права на працю та соціальний захист

ГО «Трудові ініціативи»

Михальченко Олена

o.mykhalchenko@gmail.com

ГОІ Родина

Самсонова Лариса

larsamsonova@gmail.com

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Мойса Богдан

b.moysa@helsinki.org.ua

Створення умов для свободи підприємницької діяльності

 

 

Забезпечення права на охорону здоров’я

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна)

 

Нерубаєва Ірина

iryna.nerubaieva@afew.org.ua

 

Громадська організація «Інсайт»

 

Гузь Оксана

ook.guz@gmail.com

Шевченко Олена

manager.insight@gmail.com

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

 

Дружиніна Олена

a.druzhynina@network.org.ua

Забезпечення прав дитини

Фонд “Зміни одне життя - Україна” 

 

Лебедєв Леонід

Тетьяна Бутьковська

 changeonelife@ukr.net

 

Коаліція «Права дитини в Україні»

Ясеновська Марія

Public.alternative@gmail.com

Жіночий консорціум України

Москаленко Оксана

oksana@wcu-network.org.ua

Забезпечення права на освіту

Батьки SOS

Parents.sos@gmail.com

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Буров Сергій

Sergiy.burov@helsinki.org.ua

Козорог Олександра

o.kozorog@ helsinki.org.ua

Потапова Валентина

v.potapova@helsinki.org.ua

Батьки SOS

Parents.sos@gmail.com

Amnesty International в Україні

 

Селіваненко Володимир

v.selivanenko@amnesty.org.ua

 

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству

Міжнародна організація з міграції

iomkievcomm@iom.int

експерт

Мусатенко Віта

v.musatenko@gmail.com

експерт

Чернова Олена

chernowa.elen@yandex.ua

Протидія домашньому насильству

ГО «Ла Страда - Україна»

info@la-strada.org.ua

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Київський інститут гендерних досліджень

Скорик Марфа

kgsi.org@gmail.com

Жіночий консорціум України

Москаленко Оксана

oksana@wcu-network.org.ua

Попередження та протидія дискримінації

ГО "Центр Соціальна Дія"

Федорович Ірина 

fedorovych@socialaction.org.ua

Правозахисний ЛГБТ-Центр «НАШ СВІТ»

Кравчук А.В.

antidi@gay.org.ua

Громадська організація «Інсайт»

 

Гузь Оксана

ook.guz@gmail.com

Шевченко Олена manager.insight@gmail.com

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

 

Дружиніна Олена

a.druzhynina@network.org.ua

Міжнародна організація з міграції

Салахова Яна

ysalakhova@iom.int

Забезпечення прав корінних народів і національних меншин

Український незалежний центр політичних досліджень

Тищенко Юлія

tyjulia@gmail.com

Kyiv based ECMI Coordinator

Мекахаль Наталія

n.mekahal@gmail.com

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції

Черкаський правозахисний центр

Щербатюк Тарас

Pravcenterche@ukr.net

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

БФ «Право на захист»

Толкач Дарина

d.tolkach@r2p.org.ua

Бондаренко Анастасія

УВКБ ООН

 

Лідія Кузменко,

Kuzmenko@unhcr.org

Центр інформації про права людини

Луньова Олена

Al@humanrights.org.ua

КримСОС

 

Донбас SOS

info@donbasssos.org

Ольга Гвоздьова

Olga.gvozdyova@gmail.com

Красненко Марія

mariakrasnenko@gmail.com

Громадський холдинг «Група впливу»

Дурнєва Тетяна

donetsksafecity@gmail.com

Звільнення заручників та відновлення їх прав

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Контактна особа

Семьоркіна Ксенія

Ks.semyorkina@helsinki.org.ua

Крим СОС

 

Кримська правозахисна група

crimeahrg@gmail.com

Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Донбас SOS

info@donbasssos.org

Ольга Гвоздьова

Olga.gvozdyova@gmail.com

Красненко Марія

mariakrasnenko@gmail.com

ВБФ «Право на Захист»

Толкач Дарина

d.tolkach@r2p.org.ua

Бондаренко Анастасія

Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні

ВБФ «Право на Захист»

Мазурок Дмитро

d.mazurok@ r2p.org.ua

Бабко Анна

a.babko@r2p.org.ua

УВКБ ООН

ukrki@unhcr.org

БО «БФ «РОКАДА»

 

Гуржій Наталія Юріївна,

n.gourjii@rokada.org.ua

Міжнародна організація з міграції

Салахова Яна

ysalakhova@iom.int

Рекомендувати цей матеріал:
X 

забув пароль

реєстрація